កំពុងផ្ទុក

សមាជិកថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ! បម្រើ

តើខ្ញុំដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ចុចប៊ូតុងដាក់ប្រាក់នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើ បញ្ជីមួយនៅក្នុងរបារចំហៀងខាងឆ្វេងនឹងបង្ហាញថាតើវិធីដាក់ប្រាក់ណាខ្លះដែលអាចប្រើបានសម្រាប់អ្នក។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកពេញចិត្ត ហើយធ្វើតាមការណែនាំដ៏សាមញ្ញ។

តើអ្នកផ្តល់រូបិយប័ណ្ណអ្វីខ្លះ?

បច្ចុប្បន្ន យើងទទួលយកតែរូបិយប័ណ្ណ KHR សម្រាប់ដាក់ប្រាក់ និងដាក់ភ្នាល់នៅ Mega888។

តើចំនួនប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមាគឺជាអ្វី?

ចំនួនប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការគឺ 5 ដុល្លារអាមេរិក (ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត)។

តើខ្ញុំអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃ?

មិនមានដែនកំណត់ចំពោះចំនួនប្រាក់បញ្ញើដែលអ្នកអាចដាក់ក្នុងគណនី Mega888 របស់អ្នកទេ។